“Tüm fiber donatı ihtiyaçlarınız için tek marka”

Saflık : %100 Saf
Yoğunluk : 0.91 g/cm³
Uzunluk : 6 mm
Kesit & Çap : Dairesel, 18μm –20μm
Saflık : %100 Saf
Yoğunluk : 0.91 g/cm³
Uzunluk : 12 mm
Kesit & Çap : Dairesel, 18μm –20μm
Saflık : %100 Saf
Yoğunluk : 0.91 g/cm³
Uzunluk : 19 mm
Kesit & Çap : Dairesel, 18μm –20μm
Fiber Uzunluğu
: 35 mm
Çap : 0,70 mm
Çekme Mükavemet : 1250 - 1400 Mpa
Narinlik Oranı
: 50
Fiber Uzunluğu
: 50 mm
Çap : 1,00 mm
Çekme Mükavemet : 1050 - 1200 Mpa
Narinlik Oranı
: 50
Fiber Uzunluğu
: 60 mm
Çap : 0,90 mm
Çekme Mükavemet : 1050 - 1200 Mpa
Narinlik Oranı
: 66,7
Hammade : Kopolimer
Özgül Ağırlık : 0.91 g/cm³
Fiber Uzunluk : 54 mm
Fiber Sayısı, Adet/kg
: 200.000
Hammade : Polipropilen
Özgül Ağırlık : 0.91 g/cm³
Fiber Uzunluk : 54 mm
Fiber Sayısı, Adet/kg
: 120.000

Kullanım Alanları

Saha Betonları Ve Endüstriyel Zeminler

Fabrika, depo ve hangar gibi ağır yüklemeye maruz kalan döşeme betonları, aşırı zorlamaya bağlı olarak çatlama ve kırılma eğilimi gösterirler.

Püskürtme (Shotcrete) Betonlar

Makro fiber lifler, yüksek enerji yutma kapasiteleriyle püskürtme beton uygulamalarında çatlak kontrolü için ekonomik ve pratik çözüm sunmaktadır.

Beton Yollar

Yollar, hava taşıtlarından kara taşıtlarına kadar sürekli olarak üstünden trafiğin akmasının yanı sıra, sıcaklık dalgalanmalarından ve betonda oluşabilecek diğer streslerden etkilenmektedir. Asfalt yolların kullanışsızlığı ve sürekli olarak bozulması sebebiyle beton yollar önem kazanmakta, Makro Sentetik fiberler de beton yollar için güvenli, ideal ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır.

Prekast Elemanlar

Prekast segmentler özellikle gelişen TBM teknolojileri ile büyük önem kazanmakta, zamandan ve maliyetten ciddi kazanç sağlamaktadır.

Beton Borular

Prekast beton borularda, Makro/Mikro sentetik fiber çözümleri ve çelik lifler ile malzemeler üzerinde anında tasarruf elde edilebilir; ayrıca tamir/bakım masraflarından ve işçilik masraflarından da tasarruf edilmiş olur. Buna ek olarak, çelik ve sentetik makro fiberlerin, RCP'de (betonarme borularda) çalıştığı test edilmiş ve kanıtlanmıştır. Bu uygulamalar için ASTM ve Avrupa standartları mevcuttur.

Tamir ve Yapıştırma Harçları

Elyaflı sıva ve tamir harçlarında polipropilan elyaflar ile segragasyon azaltılır, aderans (tutunma) arttırılır ve betonun geçirgenliği azaltılarak optimimum performans elde edilir.

Şap Uygulamaları

Mevcut beton üzerine dökülen şaplarda polipropilen elyafların kullanılması ile; süneklik arttırılır, segregasyon engellenir ve betona tokluk kazandırılır.

Prefaprik ve Prekast Yapı Elemanları

Polipropilen elyaflar ile plastik evrede oluşan rötre ve büzülme çatlaklarının önüne geçilir. Polipropilen elyaflar beton içinde 3 boyutlu dağılarak çatlakların oluşumunu engeller ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Nihai Tünel Kaplamaları

Beton tünel kaplamaları prekast segmentler olarak ya da yerinde dökülebilir şekildedir. Günümüzde kaplamalar birçok avantajından dolayı; yalnızca fiberlerle veya fiber ve inşaat demiri kombinasyonuyla güçlendirilerek uygulanmaktadır.

Liman Kaplamaları

Dalga hareketleri, ağır yük gemilerinin çarpma etkileri ve yükleme boşaltma trafiği göz önünde bulundurulduğunda, liman kaplamalarında beton tokluğu ve sızdırmazlığı fiber donatı kullanılarak artırılabilmekte, derz aralıkları azaltılabilmekte ve beton mukavemeti artırılabilmektedir.

Prekast Segmentler

Prekast segmentler özellikle gelişen TBM teknolojileri ile büyük önem kazanmakta, zamandan ve maliyetten ciddi kazanç sağlamaktadır. Kalitesi onaylanmış çelik tel ve makro fiberlerin performans özellikleri, artık prekast segmentlerin tamamen fiber takviyeli betondan üretilmesini mümkün kılmaktadır.

Havaalanı Döşemeleri

Havaalanı taksi ve park pistleri, aşırı yüklemeye bağlı olarak çatlama ve kırılma eğilimi göstermektedirler. Fiber lifler, eğilme dayanımını artırarak kaplama kalınlıklarını azaltmakta, buna bağlı olarak büyük bir zaman tasarrufu ve maliyet indirimi sağlamaktadırlar.

Videolar

TOP