SIKÇA SORULAN SORULAR

MAKRO SENTETİK FİBER HAKKINDA SIKÇA SORULANLAR

Fiber donatılar, beton içinde topaklanabilir mi?
Hayır

Bütün fiber donatılar (tutakallı ve tutkalsız çelik, mikro sentetik, makro sentetik) beton karışımında "topaklanma" potansiyeline sahip olsa da, agregalar arası dağılan ve çimento ile kaplanan fiberlerin, topaklanma ihtimali minimuma iner. Her metreküp için doğru dozaj belirlenerek, belirli zaman aralıkları ile beton içine katılan fiberler topaklanma yapmaz ve betonda üç boyutlu olarak dağılırlar.

Yapısal Makro Sentetik Fiber donatılar, betonun içinde yüzer ya da batar mı?
Hayır

Beton; agrega, kum, çimento, su ve katkılardan oluşan kompozit bir malzemedir. Yüzme ya da batma, malzemelerin farklı özgül ağırlığına bağlıdır.
Malzemenin, beton içine suda eriyen paketler/demetler ile atılması, betonun içinden dışına doğru homojen bir dağılma ile sonuçlanır. Bir lifin özgül ağırlığı ne kadar düşük olursa, beton içindeki fiber miktarı da o kadar yüksek olur. Örneğin, aynı ağırlıkta Macromesh54 ya da Fibermesh 650s (özgül ağırlık = 0,91 g/cm3), aynı ağırlıkta Naylon fibere göre %25 daha fazla hacime nüfuz etme etkisine sahiptir. (Naylon özgül ağırlık = 1,14 g/cm3)

Yapısal makro sentetik fiber donatılar, betondan su emer mi?
Hayır

Yapısal makro sentetik fiber donatı üretiminde kullanılan polipropilen hammaddesi, su emmez. Naylon gibi hammaddelerden üretilen lifler, bazı karışım tasarımlarında (mix-design) sorunlara yol açabilir, priz sürelerine olumsuz etki edebilir.

Yapısal makro sentetik lifler, betona ne zaman katılır ?

Santralde ya da şantiye ortamında, her metreküp için belirtilen dozaj, 1 dakika gibi zaman aralıkları ile homojen olarak betona eklenir. En son dozaj eklendikten sonra, mikser, 5 dakika en yüksek devirde (70-85 tam tur) karıştırılarak, lifler, beton içinde homojen olarak dağıtılır.

Yapısal makro sentetik lifler, şantiyede beton içine katılabilir mi?
Evet

Dozaj, süre ve karışım süresi iyi belirlenip takip ediliyorsa, beton içine şantiye ortamında katılmasında bir mahsur bulunmamaktadır.

Yapısal makro sentetik lifler, beton katkılarının kullanımını etkiler mi?
Hayır

Makro sentetik lifler, çimentonun kimyasını, hidratasyonunu etkilemeden çalışır. Tamamen makanik etkiye sahip olan sentetik lifler, bütün beton karışımları ve beton katkıları ile uyumludur. Ancak, su emme eğiliminde olan hammaddelerden mamul olan sentetik lifler, betona katılmadan önce, test edilmelidir.

Yapısal makro sentetik fiber katkı, su/çimento oranını etkiler mi?
Hayır

Beton karışım dizaynının değiştirilmesine gerek yoktur.

Yapısal makro sentetik lifler, betonun slump-çökme miktarını etkiler mi?
Evet

Çökme kaybı (düşük slump) genellikle uygulama oranı, kullanılan betonun bekleme süresi ve liflerin ortak bir fonksiyonudur. Slump, işlenebilirlik ile aynı anlama gelmemektedir. Düzgün tasarlanan yapısal makro sentetik fiber donatılar, beton karışımında kompozit bir malzeme gibi davranılmasını sağlayarak yapışkanlığı artırırlar. Slump ayarı gerekiyorsa, süper akışkanlaştırıcı takviyeler yeterli olacaktır. Döküm yapmadan önce, test dökümü yapmak, iyi bir uygulamadır.

Yapısal makro sentetik fiber donatılar, betonun işlenebilirliğini etkiler mi?
Spesifik bir dozajda etkilemez.

Taze betonun dinamikleri, hareket halinde,yük altındaki betonun dinamikleriyle aynı değildir. Çökme ile işlenebilirlik konusunda, sektörde çok büyük bir yanlış anlama vardır. Sahada yapılan slump testinin aynı anda işlenebilirlik testi olduğuna inanılmaktadır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Sadece çok yüksek dozajlardaki lifler, işlenebilirliği etkilemektedir.

Yapısal makro sentetik fiber katkılı betonlar, hava sürükleme özelliğine sahip midir?
Hayır

Makro sentetik fiber donatılar, hava sürüklenmesini etkilemez, hava sürüklemesi de yaratmaz. Bazı zamanlarda lifler, %0 ila %1 arasında hava üretebilirler, ancak, vibrasyon ile bu hava beton dışına kendiliğinden çıkar.

Yapısal makro sentetik lifler, beton verimliliğini etkiler mi?
Hayır

Makro sentetik fiber takviyesinin, verim üzerinde bir etkisi yoktur.

Yapısal makro sentetik fiber katkı, betonun özgül ağırlığını etkiler mi?
Hayır

Betonun özgül ağırlığı, beton karışımı ve hava miktarı ile alakalıdır. Sentetik liflerin, betonun özgül ağırlığına bir etkisi yoktur.

Yapısal makro sentetik fibet donatı, betonda uçucu kül kullanımını etkiler mi?
Hayır

Makro sentetik fiber donatılar, betona mekanik olarak bağlanır. Uçucu kül gibi herhangi bir puzolanik bileşenle birlikte kullanımları, ne makro sentetik performansını ne de uçucu kül kompozitini etkilememektedir.

Yapısal makro sentetik fiber donatılar, silis dumanı içeren betonda kullanılır mı?
Evet

Betonda mukavemeti artırmak için, silis dumanı kullanılır. Ortaya çıkan yoğun ve yüksek mukavemetli beton, gevrek davranış göstermektedir. Gevrek davranış, plastik çatlamalara müsait bir yapı demektir. Yapısal makro sentetik fiberlar, betonu sünek bir kompozit bileşiğe dönüştürerek, silis dumanının betona olan yararlarını, büyük ölçüde artırmaktadırlar.

Yapısal makro sentetik fiber donatılar, bütün çimento tipleri ile çalışır mı?
Evet

Macromesh54 ve Fibermesh 650s makro sentetik fiber donatılar, bütün çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışırlar.

Yapısal makro sentetik fiber donatılar, hafif agrega ile çalışır mı?
Evet

Makro sentetik fiber donatılar, hafif agrega ile test edilmiştir. Betona olan bütün faydaları, hafif beton için de geçerlidir.