Makro Fiber Donatılar (Propex Fibermesh Ürünleri)

    Enduro 600 ve Fibermesh 650S; Propex Beton Sistemleri’nin öncülük ettiği ve HPP teknolojisi ile üretilen yüksek performanslı ve en son teknolojiye sahip makro sentetik fiber donatı sistemleridir. Günümüz modern döşeme betonlarının, endüstriyel saha betonlarının ve püskürtmeli betonların (shotcrete) en iyi performansı vermesi için talep edilen gereksinimleri karşılamak adına özel olarak geliştirilmişlerdir. Kuantum teknolojisi ile üretilen makrosentetik fiber donatılar, çelik tel donatıların uzun vadede sağladığı performansı daha düşük bir katılım oranı ile sağlayarak bu alanda devrim niteliğinde bir değişime neden olmuştur. Her lif, sinüs dalgasına benzeyen şekli sayesinde, beton içinde sıkıca tutunur. Aynı zamanda fiber donatıların, şekilleri sayesinde birim hacimde bulunma oranı yükselir, buna bağlı olarak, betonun tokluğu ve enerji eğilimi artar. Geleneksel hasır demir donatı sistemlerine iyi bir alternatif olarak geliştirilmiş Enduro 600 ve Fibermesh 650S makrofiber donatılar, mikser içine doğrudan katılırlar. Yeterli miktarda karıştırıldıklarında, agregaları bir arada tutarak, segregasyonu ve çökmeyi, buna bağlı olarak çatlamayı engellerler, betonun uzun ömürlü olmasını sağlarlar. Hasır demir donatının işçilik ve üretim maliyeti ile işin ilerleme hızı göz önünde bulundurulduğunda, Enduro 600 ve Fibermesh 650S makrofiber donatılar, zamandan ve paradan tasarruf ettiriren, sorumlulukların ve zorlukların önüne geçen, devrim niteliğinde birer donatı sistemleridir. Bütün bunlara ek olarak, makro sentetik fiber donatılar, çelik donatı kullanıldığında meydana gelen korozyon riskine de mahal vermeden çatlak kontrolünü sağlamada etkili ürünlerdir. Püskürtme beton uygulamalarında kullanıldığında, tokluğu ve adhezyonu artırarak betonun yüzeye sıkıca tutunmasını sağlar, geri tepkiyi ve düşmeyi engeller, saha betonlarında ise kalın tabakaların sorunsuz ve planlanan zamandan önce bitirilmesini sağlar.